top of page

Maasvlakte 2 - Case Study | Het project van €2 MLD

Op woensdag 11 juli 2012 gaf toenmalig Hare Majesteit Koningin Beatrix het teken om de 11 km lange zeewering rond 2.000 hectare nieuw land te sluiten. Dit enorme infrastructuurproject waar €2 miljard voor begroot is en dat 20.000 mensen tewerkstelde is een jaar voor op schema afgerond en binnen budget gebleven. Dit gaat natuurlijk over de Maasvlakte 2 in Rotterdam. Maar hoe is het mogelijk dat zo'n groot project succesvol is opgeleverd?

De Tweede Maasvlakte is ontstaan vanuit het geloof dat er een nieuwe gebied nodig is om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven in de toekomst te garanderen. Schepen worden steeds groter en liggen steeds dieper. Daarvoor zijn ruime havens nodig met diep water. De Rotterdamse haven moet mee kunnen groeien met concurrerende havens als Antwerpen en Hamburg.
Maasvlakte 2 aerial view
Maasvlakte 2
 

De Uitdaging

In 2004 naderde de haven van Rotterdam opnieuw zijn capaciteitslimieten. Er was een sterke groei in de overslag van containers, en het leek erop dat Rotterdam tegen 2010 met een overslag van 12 miljoen TEU (twenty-foot equivalent unit) zou moeten omgaan. Naast dat het bleek dat er te weinig ruimte was voor verdere uitbreiding, was er ook nationale bezorgdheid, met name in de Tweede Kamer, over grote infrastructuurprojecten die vaak te laat en over budget worden opgeleverd. Deze twijfels werden versterkt door het eerdere Maasvlakte-project dat als slecht beheerd werd beschouwd. De uitdaging was om een grootschalig nieuw project, Maasvlakte 2, ter waarde van miljarden euro's te plannen, te financieren en uit te voeren te midden van deze bezorgdheid en twijfels.

De Oplossing

In juni 2004 riep de Maasvlakte 2-projectorganisatie vier adviesbureaus bijeen om ideeën te presenteren over hoe zo'n groot project effectief kon worden beheerd om twijfels weg te nemen en belanghebbenden gerust te stellen. Richard Moret van Ambition Group heeft toen gepleit voor het gebruik van de PRINCE2-projectmanagementmethodologie. De reden hiervoor was dat het van groot belang was om een methodiek te hebben die voor meerdere jaren toegepast kon worden en een helder besturing en beheersingsmodel kon bieden. Daarbij was het van belang één taal te spreken binnen dit grote multi-project.

Ondanks aanvankelijke twijfels over de geschiktheid van PRINCE2 voor zo'n groot project, besloot de projectdirecteur van Maasvlakte 2, Ronald Paul, om PRINCE2 te testen door deze methodologie te gebruiken voor de voorbereiding van het benodigde projectplan.

Het gebruik van PRINCE2, zonder voorafgaande formele training, ging gelijk van start, onder leiding van Richard Moret, werkte het team direct samen met het projectteam om het PRINCE2-proces te implementeren. Ze begonnen met het opstellen van een Project Initiation Document (PID), dat de basis vormde voor het bepalen of het project überhaupt moest worden uitgevoerd. Deze test werd succesvol bevonden.
"Door het projectbeheer volgens PRINCE2 was het project nog steeds binnen budget en tijd."
 

Ronald Paul, Projectdirecteur van Maasvlakte 2


De Resultaten

Het gebruik van PRINCE2 bracht structuur, discipline en duidelijkheid in het Maasvlakte 2-project. Het verminderde de tijd die nodig was om het project te plannen en op te leveren, en zorgde ervoor dat het project binnen budget bleef. Het resultaat was dat Maasvlakte 2, dat een kostenplaatje had van €1,9 miljard, fors lager uitviel met een gebruikt budget van €1,55 miljard. Daarbij was de oplevering ook nog is een maand eerder klaar dan gepland.
"Het projectbeheer was een van de belangrijkste factoren voor het succes van het project. Na drieëneenhalf jaar hard werken, is de zeewering rond Maasvlakte 2 een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. De zeewering omringt Maasvlakte 2 en beschermt 2.000 hectare nieuw land."
 

Hans Smit, CEO van de Haven van Rotterdam


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page