top of page

Waterschap Hollandse Delta - Case Study | Creatieve Werkvorm

Achtergrond

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Als onderdeel van hun verantwoordelijkheden moeten ze watergebiedsplannen ontwikkelen en onderhouden.


Dit is een iteratief proces waarbij voortdurend input en betrokkenheid van diverse stakeholders nodig zijn. WSHD heeft aangegeven dit proces te willen optimaliseren op het gebied van doorlooptijd en de kwaliteit van de uitkomsten te willen verbeteren.


De Uitdaging

WSHD heeft een innovatieve aanpak nodig om iets te ontwikkelen dat de betrokkenheid van stakeholders vergroot en hen in staat stelt om effectief bij te dragen aan de watergebiedsplannen. Duurzaamheid speelt hierbij een centrale rol. Hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen met dezelfde informatie beginnen en daarvanuit creatieve oplossingen kunnen aandragen? Hoe bereik je een resultaat dat verder kan worden uitgewerkt?

Waterschap gebied Ridderkerk

De Oplossing

In nauwe samenwerking met het WSHD-team heeft Ambition Group de "Watergebiedsplan Werkplaats" ontwikkeld, dit is een creatieve werkvorm die uit 2 delen bestaat. Deel 1 omvat het delen van informatie en het verkennen van het gebied met alle betrokkenen, waarbij de uitdagingen en kansen worden besproken. Deel 2 is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van creatieve en duurzame oplossingen die worden opgenomen in het Watergebiedsplan.


Ambition Group heeft een creatieve werkvorm ontworpen met borden en kaarten, waarmee de deelnemers actief aan de slag gingen. Samen met het WSHD-team werd een draaiboek gemaakt, waardoor elke sessie van de Watergebiedsplan Werkplaats volgens een herkenbare en effectieve structuur verliep.


De Resultaten

Dankzij de Watergebiedsplan Werkplaats zijn voor verschillende gebieden in het WSHD-gebied watergebiedsplannen ontwikkeld. De cyclus van de Werkplaats wordt nu jaarlijks herhaald, wat heeft bijgedragen aan meer gestroomlijnde en duurzame plannen. Het Ambition-team heeft genoten van de samenwerking met het WSHD aan deze werkplaatservaring.

Wil je ook ontdekken hoe je projecten op de weg naar succes kunt leiden? Neem contact met ons op en kom erachter hoe wij je kunnen helpen bij het plannen, beheren en opleveren van projecten en portfolio's.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page