top of page

Post NL - Case Study | Versnellen van het Projectplan

Achtergrond

PostNL is door de rijksoverheid aangewezen als bedrijf dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de universele postdienst (UPD). Dat houdt onder andere in dat het bedrijf zes dagen per week post dient te bezorgen en brievenbussen dient te legen en minimaal 95% van de aangeboden post de volgende dag dient te bezorgen.


Bij Post NL bevindt zich een uitgebreide portefeuille van diverse projecten. Deze projecten worden opgezet en uitgevoerd volgens de internationaal erkende PRojects In Controlled Environments (PRINCE2™)-methodiek.


De Uitdaging

Post NL wilde de kwaliteit van haar projectplannen verbeteren, een snellere start realiseren, en overeenstemming over de aspecten in het projectplan, zodat dit niet te lang op de plank blijft liggen en het relevanter is voor de praktijk. Een andere eis was dat ze dit het liefst op een leuke en creatieve manier wilde doen. Samenvattend: het creëren van een Experience die, op korte termijn, alle essentiële aspecten van een Post NL projectplan zou aanpakken, op een leuke en creatieve manier.


post nl PSU bord

De Oplossing

Na een reeks van creatieve workshops met Post NL heeft de Ambition Group een op maat gemaakte PSU (Project Startup) Experience voor Post NL ontwikkeld, waarin ook hun klaverbladbenadering is geïntegreerd. In deze Experience wordt de PID (Project Inititation Document) in 1 dag ontwikkeld. Het doel van deze Experience is om snel overeenstemming te bereiken over de scope, globale planning en de te identificeren risico's. Het uitgangspunt was dat de opdrachtgever aan het begin van de dag een kick-off zou geven en aan het einde van de dag terug zou komen om de resultaten te evalueren en eventuele beslissingen of richtlijnen te verstrekken. De Experience is zo ontworpen dat de materialen toepasbaar zijn voor alle projecten binnen Post NL. De Experience bevat een lijst met alle nodige rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn om een PID te maken waardoor niet alleen de kwaliteit gewaarborgd wordt, maar ook de afhankelijkheden tussen de expertises in kaart wordt gebracht.


De Resultaten

Binnen Post NL zijn talloze PSU's uitgevoerd met de "PID in 1 dag"-aanpak. Het team van Ambition Group heeft samen met Post NL de aanpak voortdurend verfijnd en aangepast aan de specifieke behoeften van Post NL. Het grootste voordeel hiervan was dat projecten sneller van start gingen en dat er binnen één dag een solide basis werd gelegd voor projecten, waarin afhankelijkheden tussen verschillende aspecten in kaart werden gebracht die anders over het hoofd zouden worden gezien.

"Door de PID in 1 dag aanpak, hebben wij een aanzienlijke versnelling gehad in het opstarten van projecten en programma’s,"
Alex Palma, manager ICT projecten en programma’s.


Wil je ook ontdekken hoe je projecten op de weg naar succes kunt leiden? Neem contact met ons op en kom erachter hoe wij je kunnen helpen bij het plannen, beheren en opleveren van projecten. Bij Ambition Group staan we klaar om jouw projecten naar het volgende niveau te tillen.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page