top of page

Wat doet een portfoliomanager?

Welkom bij deze nieuwe blog, waar we de vraag 'wat doet een portfoliomanager?' gaan beantwoorden. Soms wordt de portfoliomanager in een organisatie enkel gezien als een 'rapportagemaker', maar volgens Ambition Group is dit niet de juiste manier om portfolio management te bedrijven. Daarom duiken we dieper in de rol van een portfoliomanager en ontdekken we waar deze professional zoal mee bezig is.


De focus van de portfoliomanager

De portfoliomanager fungeert als de architect van het organisatorisch succes, waarbij de kern van goed portfolio management ligt in het streven naar een maakbaar en leverbetrouwbaar portfolio met een hoge toegevoegde waarde.


Een belangrijk aspect van deze taak is het sturen op maakbaarheid en leverbetrouwbaarheid. Dit vraagt om het meten van maakbaarheid aan de hand van de Boehm-factor, waarbij de hardheid van planningen op verschillende tijdstippen wordt beoordeeld. Het dynamische karakter van deze benadering benadrukt de noodzaak van realisme en flexibiliteit in de planning. Een portfoliomanager fungeert hier als een balancerende factor tussen deze twee cruciale dimensies.


De Portfoliotafel

De portfoliomanager is in onze governance voorzitter van de portfoliotafel. De portfoliotafel, een overleg waarin alle expertises van een organisatie bijeenkomen om initiatieven te toetsen, wordt normaal gesproken wekelijks gehouden. Het vormt een gestroomlijnd proces dat de continuïteit bevordert en de kwaliteit van besluitvorming verhoogt. Het geeft projecten de mogelijkheid om producten in te dienen, waardoor de stroom van besluiten op een georganiseerde manier plaatsvindt. Wil je nou meer weten over de kracht van een portfoliotafel? Vul dan het contactformulier in op de website!


Naast het voorzitten van de Portfoliotafel is de portfoliomanager er ook om het prioriteren van projecten binnen portfoliomanagement mogelijk te maken. Dit is meer dan simpelweg een lijst opstellen. Het omvat een diepgaand proces van categoriseren, classificeren en prioriteren, waarbij elk project of programma binnen het portfolio wordt beoordeeld op toegevoegde waarde en urgentie. Dit proces leidt tot weloverwogen beslissingen over het vertalen van de strategie naar de praktijk.


Vooruitkijken

Een goede portfoliomanager is in staat om vooruit te kijken. Voor sommige is dit een intrigerende benadering van portfoliomanagement, maar door vooruit te kijken kan er nog gestuurd worden op beïnvloedbare factoren. Terwijl velen zich richten op het rapporteren over het heden, richten succesvolle portfoliomanagers hun blik vijf kwartalen vooruit. Hierdoor wordt het portfolio veerkrachtiger in een steeds veranderende omgeving.


Bij vooruitkijken hoort ook het creëren van een boeggolf. Een boeggolf creëer je door de gevraagde capaciteit van initiatieven te vergelijken met het capaciteitsaanbod vanuit de organisatie. Het gebruik van boeggolven als voorspellende instrumenten biedt een inzichtelijke manier om de ontwikkeling van de capaciteit in het portfolio te schetsen. Het helpt bij het anticiperen op veranderingen en het in kaart brengen van mogelijke scenario's voor de toekomstige projectportfolio.


Het mandaat van de portfoliomanager

Een opvallende eigenschap van succesvolle portfoliomanagers die in de praktijk nog maar weinig wordt gebruikt is de focus op het opbouwen van vertrouwen om meer mandaat te verkrijgen. Met mandaat bedoelen we besluitbevoegdheid over een deel van het veranderbudget en de verandercapaciteit. Dit wordt bereikt door overzicht te creëren, consequent resultaten te behalen en actief te communiceren met stakeholders. Vertrouwen vormt de sleutel tot het verkrijgen van het nodige mandaat om het portfolio effectief te beheren.


In het streven naar eenvoud in besluitvorming ligt de kracht van de portfoliomanager. Geen ingewikkelde methodieken, maar het voorleggen van heldere keuzes aan besluitvormers. Eenvoud staat centraal, omdat complexiteit de besluitvorming vaak vertroebelt.

Zicht op de maakbaarheid, leverbetrouwbaarheid en het bereiken van overkoepelende strategische doelen is van essentieel belang voor de organisatie.

Creativiteit en wendbaarheid blijken ook cruciaal in de dynamische wereld van portfolio management. Het vraagt om een evenwichtige mix van creativiteit en toekomstgericht denken. Rigide processen kunnen nooit alles oplossen; een portfoliomanager moet wendbaar zijn en klaar zijn voor de toekomst.


Zicht op maakbaarheid en leverbetrouwbaarheid

Natuurlijk doet een portfoliomanager nog veel meer, maar de punten die in deze blog zijn genoemd zijn erg belangrijk en worden vaak vergeten. Graag willen we nog benadrukken dat continue monitoring van portfolio-ontwikkeling de belangrijkste schakel vormt in deze holistische benadering. De portfoliorapportage biedt uiteraard inzicht in de ontwikkeling van het gehele portfolio, maar wat je doet met deze data is het allerbelangrijkst. Zicht op de maakbaarheid, leverbetrouwbaarheid van je portfolio en het bereiken van overkoepelende strategische doelen is van essentieel belang voor de organisatie.


In deze blog over 'wat doet een portfoliomanager?' komen de verschillende elementen van portfolio management samen om een krachtig geheel te vormen. Wil je dieper ingaan op hoe een portfoliomanager waarde toevoegt aan jouw organisatie?


Neem contact met ons op en ontdek de kracht van strategisch portfolio management met Ambition Group!


Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page