top of page

Een dynamisch projectportfolio

Effectief projectportfolio management is essentieel voor het succes van organisaties in een dynamische en veranderende omgeving. Een benadering die steeds gebruikelijker wordt, is het dynamisch plannen van projectportfolio’s.

Dynamisch plannen van projectportfolio’s stelt organisaties in staat om flexibel te reageren op veranderingen, prioriteiten te stellen op basis van strategische doelen en het rendement op investeringen te optimaliseren. Het houdt in dat projecten regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt op basis van nieuwe informatie, prioriteiten en beschikbare middelen.

Om dit vorm te geven worden een aantal stappen gevolgd:

 1. Strategische doelstellingen vaststellen: Definiëren van duidelijke strategische doelstellingen en criteria waarmee projecten worden beoordeeld;

 2. Projectevaluatie: Projecten worden regelmatig geëvalueerd op basis van hun waarde, impact en bijdrage aan de strategische doelstellingen;

 3. Prioritering: Projecten worden geprioriteerd op basis van hun relevantie, waarde voor de organisatie en de beschikbare middelen;

 4. Adaptief en responsief vermogen: Een gebiedsgerichte aanpak houdt rekening met veranderende omstandigheden en past zich aan om de gestelde doelen te bereiken. Het vermogen om snel te reageren op veranderingen, prioriteiten aan te passen en nieuwe projecten toe te voegen, is cruciaal om relevant te blijven en waarde te blijven creëren.

Het is essentieel voor organisaties om deze stappen te volgen. Waarom? Hieronder de voordelen van een dynamisch projectportfolio op een rijtje:

 • Flexibiliteit: Organisaties kunnen snel reageren op veranderende marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen en klantbehoeften. Het maakt het gemakkelijke om nieuwe projecten toe te voegen of bestaande projecten aan te passen, waardoor de organisatie veerkrachtiger wordt.

 • Prioritering: Door projecten te evalueren en te selecteren op basis van de toegevoegde waarde, kunnen organisaties hun middelen effectiever toewijzen en ervoor zorgen dat ze projecten uitvoeren die het meest bijdragen aan hun strategische doelen.

 • Rendement op investering (ROI): Dynamisch plannen zorgt ervoor dat projecten met het hoogste rendement prioriteit krijgen en dat de beschikbare middelen effectief worden toegewezen. Dit leidt tot een beter rendement op investeringen en verbetert de financiële prestaties van de organisatie.

 • Risicobeheer: Door risico’s beter te begrijpen en te beoordelen, kunnen organisaties maatregelen nemen om deze te verminderen of te beheersen. Dit zorgt voor een betere beheersing van projectrisico’s en verhoogt de kans op succesvolle projectuitvoering.

 • Synergiën: Dynamisch plannen biedt de mogelijkheid om synergiën te identificeren en te benutten tussen verschillende projecten, zogenaamde koppelkansen. Dit kan leiden tot gedeeld gebruik van middelen, kennisuitwisseling en samenwerking tussen projectteams. Door synergiën te benutten, kunnen organisaties efficiënter werken en betere resultaten behalen.

 • Resource-optimalisatie: Overlappingen worden verminderd, capaciteitsknelpunten worden geïdentificeerd en beschikbare resources worden evenwichtig toegewezen over de verschillende projecten. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van middelen.

 • Verhoogde wendbaarheid: Organisatie zullen sneller reageren op veranderende omstandigheden. Ze kunnen projecten aanpassen, uitstellen of stopzetten op basis van nieuwe informatie of gewijzigde prioriteiten. Dit vergroot de wendbaarheid van de organisatie en stelt haar in staat om zich snel aan te passen aan de veranderende behoeften van de markt.

 • Continue verbetering: Door feedback en evaluatie kunnen organisatie lessen uit eerdere projecten toepassen. Dit is een iteratief proces dat organisaties in staat stelt om voortdurend te leren en te verbeteren.

Streeft jouw organisatie ook naar het dynamisch plannen van het projectportfolio?

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page