top of page

De waarde van gamification bij besluitvorming

Democratia 2023 is een interactief spel dat is ontworpen om individuen en teams te helpen hun besluitvormingsvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en besluitvormingsprocessen te verbeteren. Dit spel is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten en empirisch onderzoek dat aantoont dat gamen een effectieve manier kan zijn om deze vaardigheden te ontwikkelen. In het artikel "The impact of simulation and gaming on decision-making: A literature review" (2017) van De Leeuw en De Vries wordt de impact van gamen op besluitvorming onderzocht. Dit artikel concludeert dat gamen een effectieve manier is om de besluitvorming van individuen en groepen te verbeteren.


Een ander artikel, "Gameplaying for maths learning: Cooperative or not?" (2007) van Ke en Grabowski, onderzoekt het effect van gamen op wiskundeonderwijs. Het artikel concludeert dat gamen kan helpen bij het verbeteren van de besluitvorming en probleemoplossende vaardigheden.

Een systematische literatuurstudie van Connolly et al. (2012) onderzocht het effect van gamen op leren en training. Het concludeert dat gamen een positief effect heeft op de besluitvorming en het probleemoplossend vermogen van spelers.

Een ander onderzoek, "The effects of immersive virtual reality on engagement and learning experience" (2018) van Kim en Lee, onderzoekt het effect van immersive virtual reality op leren en betrokkenheid. Het concludeert dat immersive virtual reality een effectieve manier is om de besluitvorming en betrokkenheid van deelnemers te verbeteren.


Deze onderzoeken ondersteunen de effectiviteit van gamen als een middel om de besluitvormingsvaardigheden van individuen en teams te verbeteren. Democratia 2023 is gebaseerd op deze inzichten en biedt een praktische manier om de besluitvorming en onderhandelingsvaardigheden van deelnemers te ontwikkelen. Door middel van simulaties en gaming, kunnen deelnemers leren hoe ze hun besluitvorming kunnen opzetten, onderhandelen en compromissen sluiten om een succesvolle coalitie te vormen.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page