top of page

Besluitvorming, games en hormonen

Als het gaat om het spelen van een game met als doel de besluitvorming te verbeteren, kan het vrijkomen van bepaalde chemische stoffen in de hersenen het leren over en oefenen van besluitvorming in een game ondersteunen.
Dopamine Dopamine bijvoorbeeld, wordt vaak geassocieerd met beloning en kan bijdragen aan motivatie en het versterken van gedrag. Als een game zodanig is ontworpen dat het de speler beloont voor het maken van goede beslissingen, kan het vrijkomen van dopamine bijdragen aan het versterken van dat gedrag en dus het verbeteren van de besluitvorming.


Endorfine en serotonine Endorfine en serotonine kunnen bijdragen aan een gevoel van welzijn en geluk, wat kan leiden tot een positieve houding ten opzichte van het leerproces en het aanleren van nieuwe vaardigheden.


Adrealine Adrenaline kan een rol spelen in het verbeteren van de reactietijd en het vermogen om snel te handelen, wat ook belangrijk kan zijn bij het nemen van snelle beslissingen tijdens het spelen van games.Hoewel deze chemische stoffen een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de besluitvorming via gamification, is het inzetten van games slechts één van de vele manieren is om deze vaardigheid te ontwikkelen en te verbeteren. Andere factoren zoals licht, temperatuur, geur en de wijze waarop je 'mindset' op een bepaald moment spelen eveneens een rol.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page